Make Love, Not war 2022

All profits from the „Make Love, Not war 2022“ accesories collection will be DONATED to the „Blue and Yellow“ organization SUPPORTING THE AFFECTED UKRAINIAN CIVILIANS AND ARMY.
On behalf of GLOSSY, we asking you to act, help and believe in good. MAKE LOVE – NOT WAR!

For more information, visit: 

https://glossy-shop.com/pages/make-love-not-war-2022-donation

LT:
Visas pelnas iš „Make Love, Not war 2022“ aksesuarų kolekcijos BUS PAAUKOTAS „Mėlyna ir geltona“ organizacijai, remiančiai paveiktus civilius ir Ukrainos armiją.
GLOSSY vardu prašome veikti, padėti ir tikėti gėriu. MYLĖK, O NE KARIAUK!

Daugiau informacijos rasite: 

https://glossy-shop.com/pages/make-love-not-war-2022-donation